timelister

Skjema for timelister skal fylles ut, signeres og leveres kasserer, eventuelt sendes på mail til orstadbmx@gmail.com


UTLEGG

Skjema for refusjon av utlegg skal fylles ut, signeres og alle kvitteringer skal vedlegges. Leveres kasserer eller sendes på mail til orstadbmx@gmail.com


utgifter ved løp

Alle som skal ha utbetaling registreres og beløp overføres konto eller vips etter løpet.

Skjema finner du her.